Gewicht en zwaartepunt bepalen

Gewicht en zwaartepunt

bepalen

Gewicht en zwaartepunt

bepalen


Wilt u het gewicht of het zwaartepunt bepalen van een schip of een constructie? Schouten Testgewichten doet dit voor u. Hiervoor zetten we onze krachtopnemers (of: load cells) in. Voor lichtere constructies komen we met een plateauweger. We doen dit voor onder meer scheepsbouwers, constructiebedrijven en machinebouwers.

Gewicht en zwaartepunt bepalen in bijzijn van de medewerkers

MET LOAD CELLS


Een load cell is een sensor die een kracht omzet in een meetbaar signaal op onze laptop. We brengen uw object langzaam omhoog waarna we de load cells plaatsen. Daarna laten we het object met zijn volle gewicht daarop zakken. Elke load cell geeft aan hoeveel gewicht daarop staat. Aan de hand van die gegevens kunnen we het zwaartepunt van het object berekenen. Ook berekenen we op die manier het totale gewicht. De load cells zijn geschikt voor objecten tot maar liefst circa 600 ton.

MET EEN PLATEAUWEGER


Gaat het om een object met een lichtere last tot circa 25 ton? Dan kunnen we ook een plateauweger inzetten. Dat is een stalen plaat met daaronder een frame. In dit frame zitten de loodcellen. We plaatsen het object op het plateau, waarna de meting plaatsvindt.

BELASTBAARHEID VAN EEN BRUG TESTEN


Hoe betrouwbaar is de belastbaar van een brug? Ook dát kunnen we testen. Bijvoorbeeld met de vijzelmethode. Hierbij plaatst het ingenieursbureau boven de brug een hulpbrug. Daarop plaatsen we de nodige ballast. De plaatsen de kracht met behulp van vijzels op gecontroleerde wijze in het brugdek. Met deze methode wordt proefbelasten financieel haalbaar voor lagere overheden zoals gemeenten. Dit helpt om miljardeninvesteringen voor vervanging voorkomen.

VIJZELMETHODE


We voeren zo’n test uit in samenwerking met een ingenieursbureau, zoals Iv-Groep in Papendrecht. Stapsgewijs plaatsen we steeds zwaardere gewichten. Na elke meting ontlasten we de brug. Met verplaatsingsmeters meten we de doorbuiging van de brug. Ook bepalen we of de brug na ontlasting weer terugveert in de oorspronkelijke vorm. Zodra het dek niet meer helemaal terugveert, stopt de test. De vijzelmethode geeft geen nadelig effect op de sterkte en duurzaamheid van de brug.

Een object laten testen op gewicht en zwaartepunt?

Schouten Testgewichten


Een object laten testen op gewicht en zwaartepunt?

Object testen op gewicht en zwaartepunt